Learn Japanese Kanji Chapter 71 (述術準序招承証条状常)

Mina-san doumo, as usual, let's we learn Japanese kanji^^, I hope there is no learner give up to learn Kanji^^, Jaa, ganbarimashou.

1. 述

meaning : state, describe
kunyomi : no-beru
onyomi : jutsu
stroke : 8
kotoba : 述べる=noberu=to describe, to state、述語=jutsugo=predicate
kanji state, describe

2. 術

meaning : art
kunyomi : -
onyomi : jutsu
stroke : 11
kotoba : 芸術=geijutsu=art、戦術=senjutsu=tactic/strategy
kanji art


3. 準

meaning : standard, preparation
kunyomi : -
onyomi : jun
stroke : 13
kotoba : 準備=junbi=preparation、基準=kijun=criteria
kanji standard, preparation
4. 序

meaning : opportunity
kunyomi : -
onyomi : jo
stroke : 7
kotoba : 序曲=jokyoku=intro
kanji opportunity
5. 招

meaning : to invite
kunyomi : mane-ku
onyomi : shou
stroke : 8
kotoba : 招待=shoutai=invitation、招く=maneku=to invite
kanji invite
6. 承

meaning : hear, know, approval
kunyomi : uketamawa-ru
onyomi : shou
stroke : 8
kotoba : 承る=uketamawaru=to hear, to know、承認=shounin=approval
kanji approval, agree
7. 証

meaning : proof
kunyomi : -
onyomi : shou
stroke : 12
kotoba : 証言=shougen=testimony、証人=shounin=witness
kanji proof
8. 条

meaning : article
kunyomi : -
onyomi : jou
stroke : 7
kotoba : 条件=jouken=condition、条約=jouyaku=treaty
kanji article
9. 状

meaning : situation, state
kunyomi : -
onyomi : jou
stroke : 7
kotoba : 状態=joutai=state, situation、症状=shoujou=symptom
kanji state, situation10. 常

meaning : usual, regular
kunyomi : tsune
onyomi : jou
stroke : 7
kotoba : 日常=nichijou=ordinary, usual、非常=hijou=emergency
kanji usual regular


Owarimashita^^, now, we have 10 more kanji collection in our Japanese^^, keep learning Japanese all, and never give up.

0 Response to "Learn Japanese Kanji Chapter 71 (述術準序招承証条状常)"

Post a Comment

コメントを忘れないでね^^、don't forget to leave a comment^^)/